Başkanlık Sistemi Tartışmalarıve Yürütmenin Güçlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİNFatih ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüesahin@fatih.edu.tr Özet Bu çalışmada, son yıllarda Türkiye’de kamuoyunu meşgul eden başkanlık ve parlamenter sistem tartışmalarının, 1982 Anayasa yapım sürecinde nasıl ele alındığı anlatılmaktadır. Bu amaçla 1980 askeri darbesi gerçekleşmeden önceki görüşlere ve darbeden sonra 1982 Anayasasının hazırlandığı Danışma Meclisi tutanaklarındaki başkanlık ve parlamenter sistem savunucularının […]