Bizim hakkımızda bilgi edinin

Hakkımızda

Hakkımızda

Büromuz yapısal olarak dinamizm, bilgilerin güncelliği ve uzmanlaşmanın bir arada bulunduğu ilkeler bütününe uygun biçimde hizmet vermek üzere yola çıkmış olup aynı çalışma alanlarında edinmiş olduğu tecrübeleri kurumsal bir kültüre dönüştürmenin öneminin bilincindedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri verilmekte, idari işlemlerin analizi yapılmakta ayrıca yasal takip durumlarında muhtemel sonuçlar ve süreçler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca bu kapsamda sözleşme taslakları hazırlanmakta gerektiğinde mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve uyarlanması sağlanmakta ve örnek formlar tedarik edilmektedir. Yasal takip hizmetlerimiz kapsamında müvekkillerimizin dava takipleri, tahkim yargılaması, alacak takipleri ve sair hukuki mercilerdeki işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler öncesinde müvekkillerimizin hukuki ihtilaflardan kaçınmasını sağlayacak sözleşme hazırlanması yahut ihtilaf durumunda dostane çözümler için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesine yönelik hizmetler verilmektedir. Tüm bu hizmetlerin en iyi biçimde verilmesi için avukatlarımızdan destek personelimize kadar tüm iş arkadaşlarımızın konularında yetkin ve istekli kişiler olmasına özen göstermekte ve değerli müvekkillerimizden gelen geri bildirimleri büyük bir titizlikle değerlendirmekteyiz.

Misyon

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama, Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik v.b.) hareket etmek.

  • Toplumsal değerler ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
  • Hukuki sorunlarda odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
  • Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
  • Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri – özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi – güven mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.
  • Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.
  • Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.
  • Hukuki ihtilafların yürürlükteki yasalar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle halletmek.

Vizyon

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçin bir Avukatlık Bürosu olmaktır.

Kanun, kanun olduğu için değil, içinde hak olduğu için değerlidir.

henry ward beecher

ATM Hukuk Bürosu

Bir Başlangıç Yapın

Tanıdığınız yada görüştüğünüz tüm isimleri unutun!

Sizlere profesyonel Avukat ekibi ile hizmet sunan ATM Hukuk Bürosu ile en hızlı sonuç ve en doğru kararları aldıralım.

Çalışma alanlarımız doğrultusunda almak istediğiniz hizmeti detaylı şekilde inceleyip sizlerle beraber en şeffaf kararları vermekteyiz.

Birbirimizi tanıyalım

Bizlere tanışıp daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

haklarınızı İnceleyelim

Profesyonel Avukat ekibimiz ile haklarınızı icneleyelim.

Hedefinizi belirleyelim

Hedefiniz doğrultusunda en doğru sonuca ulaşalım.

Her Adımda Size Yardımcı Olacağız

Sizlere her adımda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız, daha fazla bilgi için iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Tüm Alanlarda
Çalışıyoruz

Çalışma alanlarımızın bir kısmına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ceza Hukuku

Daha Fazla bilgi almak için lütfen tıklayın

Ticaret Hukuku

Daha Fazla bilgi almak için lütfen tıklayın

Aile Hukuku

Daha Fazla bilgi almak için lütfen tıklayın

Yabancılar Hukuku

Daha Fazla bilgi almak için lütfen tıklayın
Videoyu oynat
"Her zaman zamanın bir şeyleri değiştirdiğini söylerler, ancak aslında onları kendiniz değiştirmelisiniz."
Andy Warhol