Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında danışmanlık ve vekillik hizmetleri veren uzman avukatlarımız karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve çözüm odaklı hukuki hizmet sağlamaktadır. ATM Hukuk Bürosu, Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanında özellikle; Türkiye’de Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı sermayeli Türk şirketlerine ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım – satım sözleşmelerin hazırlanması ve buna ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi, Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerine ilişkin başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi, Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması, takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması, takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki evlilik, boşanma, velayet ve miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancıların Türkiye’de iş yeri ve şirket kuruluşunun yapılması, işlemlerinin takibi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancıların Türkiye’de ihtiyaç duyacağı hukuk mahkemelerinde temsili, , yabancıların ceza mahkemelerinde temsili, yabancıların ceza mahkemelerinde savunmalarının yapılması ve yabancıları için ceza mahkemelerinde müdafii olarak bulunulması, ve benzeri konularda her türlü hukuki danışmanlık ve yardım hizmeti vermektedir.